MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Se-n-Se Leefgroepenwerking

Deze opleiding wordt ook opvoeder genoemd.

Voor wie?

Het specialisatiejaar Leefgroepenwerking (TSO) is toegankelijk voor leerlingen met een diploma secundair onderwijs. Het sluit naadloos aan op het zesde leerjaar Sociale en technische wetenschappen, maar een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk.

Wat?

Je leert als opvoeder/begeleider in een team orthopedagogische ondersteuning bieden, vanuit een besef van gelijkwaardigheid en respect voor de eigenheid van elk individu. Enkele thema's waarrond gewerkt wordt zijn verzorging, opvoeding, begeleiding, animatie, ortho-agogiek, psychopedagogiek, beroepsorganisatie, ... Het specialisatiejaar bereidt voor op verschillende knelpuntberoepen onder andere in de psychosociale sector, de sector mensen met een beperking, het pedagogisch werkveld en de bejaardenzorg.

Tewerkstelling

Afgestudeerden Leefgroepenwerking worden als opvoeder/begeleider onder meer tewerkgesteld in de psychosociale sector, de bejaardenzorg, de sector van mindervaliden, en in een pedagogische omgeving. De vakken in dit 7de jaar Leefgroepenwerking zijn heel gericht op de benodigde competenties in het latere beroep van opvoeder/begeleider.

Expressie: 2 u.
Nederlands: 2 u.
Stage opvoedkunde: 16 u.
Opvoedkunde: 8 u.
Verzorging: 2 u.


Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be