MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

A-stroom

1 Latijn1 Moderne wetenschappen (4 u. te kiezen, zie hieronder)
Talentmodule 1
3u. STEM | 1 u. NM (Nieuwe Media)
Talentmodule 2
1 u. STEM | 1 u. NM | 2 u. Sport
2 Latijn2 Moderne wetenschappen (2 u. te kiezen, zie hieronder)2 Sociale en technische vorming
2 u. Communicatie 2.02 u. Handel2 u. Sport

Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be