MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Activiteiten

Jonge mensen opvoeden en opleiden beperkt zich niet alleen tot het lesgebeuren. Wij gaan er prat op onze leerlingen met de regelmaat van de klok te betrekken in activiteiten binnen en buiten de school. Dat kan gaan van bezoeken aan tentoonstellingen, toneel, film, sportcompetities, enz. tot heuse meerdaagse reizen.

De week voor de paasvakantie is traditioneel de week van de Geïntegreerde Werkperiode (gwp). Tijdens die week trekken leerlingen naar het buitenland (Engeland, Praag, Barcelona, Parijs, Berlijn, ...) of blijven ze in het binnenland (de Ardennen voor de eerstejaars, Nieuwpoort voor de tweedejaars en daguitstappen voor de anderen). Elke activiteit wordt zorgvuldig voorbereid met behulp van een werkmap. Zo leren ze het eigen cultureel, geschiedkundig en wetenschappelijk erfgoed te vergelijken met wat het buitenland biedt. Geen schoolcarrière zonder nationale en internationale dimensie!

 

Franse Film Week
De Week van de Franse Film is een cultureel en educatief project waarbij gedurende het ganse schooljaar negen recente, waardevolle Franse films worden vertoond in arthouse-cinema's in acht Vlaamse steden. De filmvoorstellingen hebben plaats tijdens de schooluren, aan zeer voordelige groepstarieven. Alle films worden vertoond met Nederlandstalige ondertitels. Officiële website

 

Geïntegreerde Werkperiode (gwp)
In de geïntegreerde werkperiode gaan de leerlingen en leraren samen een week op stap in binnen- of buitenland. De gwp is geen vakantie, maar het accent ligt er minder op het verwerven van kennis en meer op het werken aan vakoverschrijdende eindtermen en onderzoekscompetenties in een creatieve, ontspannen sfeer. Samen een week lang optrekken met je klasgenoten en leraren, versterkt het onderlinge sociale contact. Samen organiseren en verantwoordelijkheid nemen (samen afwassen, samen een gidsbeurt voorbereiden, samen sporten...) zorgt voor hechtere banden die vaak nog lang nadien blijven bestaan. Voor de niet-deelnemers wordt een thuis-gwp in en rond de school uitgewerkt.

 

GO!Wild Schoolradio
GO!Wild is een project voor het vak Nederlands in het tweede leerjaar waarbij de leerlingen elke vrijdag tijdens de middagpauze radio maken. De nadruk ligt hierbij op spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid en in mindere mate op het draaien van plaatjes.

 

Junior Journalist-wedstrijd
De Junior Journalist-wedstrijd is een wedstrijd creatief schrijven voor jongeren met ruim 60.000 euro aan prijzen, vooral boeken. Officiële website

 

Mosselsouper
Het mosselsouper wordt jaarlijks georganiseerd door de afdeling Voeding-Verzorging als een informeel gezellig samenzijn voor (oud-)leerlingen, (gewezen) leerkrachten, en sympathisanten van de school. De opbrengst gaat integraal naar het sociaal fonds.

 

Kennismakingstweedaagse Nieuwvliet
Het Nieuwvlietweekend vormt traditioneel het sportieve kennismakingsweekend voor de leerlingen van het eerste leerjaar. In de tweede week van het schooljaar trekt men met de fiets naar het sport- en recreatiecentrum de Boerenhoeve in het Nederlandse Nieuwvliet, gespecialiseerd in activiteiten rond teambuilding. Op een informele manier leren de klasgenoten en leraren elkaar beter kennen.

 

Olyfran
OLYFRAN©-Vlaanderen (de Franse Olympiade) is een organisatie van zes Vlaamse universiteiten (UHasselt, KUL, KULAK, UGent, UAntwerpen, VUB) en alle verenigingen van leraars Frans. Officiële website

 

Opendeurdag
De opendeurdag is de ideale gelegenheid om de school beter te leren kennen en zich te informeren over de studiemogelijkheden. Daarnaast is het ook een gezellig samenzijn bij livemuziek en diverse animatie.

 

Rijbewijs op School
Via Rijbewijs op School kunnen leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs op school gratis theorielessen volgen en het theoretisch examen rijbewijs B afleggen. Officiële website

 

Sportdag
Op de jaarlijkse sportdag staan competitie, maar ook sportieve gezelligheid, plezierig samenwerken en informele contacten tussen de deelnemers centraal.

 

Vlaamse Fysica-Olympiade
De Fysica-Olympiade wil de leerlingen motiveren en stimuleren om zich verder in de natuurwetenschappen te verdiepen. Het is vooral een kans om de eigen vakkennis te vergelijken met die van de rest van de Vlaamse leerlingen uit de studierichting wetenschappen. En, ... meedoen is belangrijker dan winnen. Officiële website

 

Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO)
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen sinds 1986 hun wiskundekennis vergelijken in de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Voor de leerlingen van het derde en vierde leerjaar is er de de Junior Wiskunde Olympiade (JWO). Officiële website

 


Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be