MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

B-team

Het Begeleidingsteam is een structureel samenwerkingsverband tussen de school en het CLB. De bedoeling ervan is de leerlingbegeleiding en de school samen verder uitbouwen, zowel preventief als curatief. In dit overleg wordt de deskundigheid van velen bij elkaar gebracht en is er een continue systematische aandacht voor geïntegreerde leerlingbegeleiding. Men zoekt hier in de eerste plaats naar oplossingen die dicht bij de leerling staan. Door de school en de ouders kan veel gedaan worden. Het B-team richt zich op een drietal aandachtsvelden:

Nieuwe leerlingen

Wanneer nieuwe leerlingen op school komen, dan worden zij in ieder geval besproken op de vergaderingen van het B-team en krijgen ze een begeleider toegewezen die hen op de hoogte brengt van het reilen en zeilen op school.

Leerlingen uit de basisschool

Op het einde van het schooljaar worden er klassenraden voorzien waarop de pedagogische coördinator eveneens aanwezig is. Daar wordt alle relevante informatie doorgegeven om de begeleiding naar het secundair zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Teamleden


Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be