MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

BSO

3 + 4 Elektrische installaties3 + 4 Hout3 + 4 Verzorging-voeding
5 + 6 Koelinstallaties5 + 6 Houtbewerking5 + 6 Verzorging
7 Koeltechnische installaties7 Bijzondere schrijnwerkconstructies


Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be