MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Als je zorgen of vragen hebt kun je, naast je leerkrachten, ook terecht bij je leerlingbegeleidster. Dit is een vertrouwenspersoon op school. Zij kan jou vaak al een eind op weg helpen. Volstaat deze hulp niet dan kan je ook terecht bij je CLB. Je kan ook altijd rechtstreeks contact opnemen met je CLB-medewerker

Een centrum voor leerlingenbegeleiding, kortweg CLB, is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. De leerling staat centraal.

Het CLB biedt hulp aan (op vraag) op verschillende vlakken:

Verschillende vakmensen (maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en artsen) werken er samen in een multidisciplinair team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.

Je kan bij je CLB-medewerker terecht voor een gesprek. Hij of zij luistert naar je verhaal. Waar ben je bezorgd om, wat loopt er moeilijk? Hij of zij probeert je vraag ook verder te verduidelijken en je verder te helpen. Soms is één gesprek genoeg maar het kan ook dat er nog een tweede gesprek of meerdere gesprekken nodig zijn.

Op veel vragen zal het CLB zelf een antwoord kunnen formuleren.  Er zijn echter ook vragen waarop het CLB zelf geen antwoord heeft. Het CLB kent heel wat andere organisaties en diensten in jouw buurt, die je hier wel mee kunnen verder helpen.  Zij zal je dan doorverwijzen naar die dienst of organisatie.  Uiteraard kies je zelf of je hierop ingaat of niet.


Belangrijk om te weten is dat de CLB-medewerker gebonden is aan beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat wat je aan hen vertelt, vertrouwelijk is. Ze geven hierover geen informatie door aan je ouders, school of anderen buiten het CLB tenzij jij daar de toestemming voor gegeven hebt. Alleen bij een noodtoestand, als je als leerling in ernstig gevaar bent of bij misdrijven, kunnen ze dit beroepsgeheim doorbreken. Dat gebeurt in samenspraak met jou. Hoe we iets ondernemen en wat we dan doen zullen we telkens met jou bespreken. Nog meer informatie over je rechten vind je hier.  Ben je niet tevreden van de hulp of heb je een klacht, dan kun je terecht op hun website.

In het eerste en in het derde jaar secundair onderwijs is er een medisch onderzoek voor elke leerling. De arts en de verpleegkundige van het CLB hebben hierbij aandacht voor de groei, het verzicht, het gehoor enz.  Zij verwijzen, indien nodig, door naar de oogarts of huisarts. De ouders en de leerling zullen gevraagd worden om een medische vragenlijst in te vullen. Daarnaast worden er ook gratis vaccinaties aangeboden door het CLB op school.

Begeleiding van het CLB is niet verplicht, je hebt het recht om dit te weigeren. Enkel de medische onderzoeken, hulp bij besmettelijke ziekten en hulp bij problemen in verband met spijbelen kan je niet weigeren.

De begeleiding is gratis.

Contactgegevens:

CLB GO! Deinze Eeklo,
Eikelstraat 42,
9900 Eeklo
Tel: 09/377.36.93.

Website en meer info | www.clbgoeeklo.be
Anoniem chatten met een CLB-medewerker? Dat kan! | www.clbchat.be

De contactpersoon van het CLB van onze school is:
De Baere Jan, Maatschappelijk werker, GSM: 0493/65 74 99

De verantwoordelijke verpleegkundige voor consulten en infectieziekten is:
De Bruycker Gretel, Verpleegkundige, GSM: 0493/65 78 30


Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be