MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Dagindeling

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Woensdag

Bijlessen

Bijlessen worden na de lesuren of tijdens de middagpauze georganiseerd. De uurregeling wordt in de schoolagenda ingeschreven.

Stages

De uurregeling bij stages vind je terug in het stagecontract.

Uitstappen

Bij uitstappen krijgen de leerlingen een brief met daarin de uurregeling mee naar huis. Dezelfde informatie vinden de leerlingen via "Mijn agenda" in Smartschool. De ouders hebben toegang tot "Mijn agenda" via de Smartschool co-account.

Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be