MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Evaluatie

Leerling

Hoe je als leerling wordt geëvalueerd, is uitgebreid uitgelegd in het schoolreglement. Als ouder heb je via het co-account in Smartschool onder andere realtime inzage in de puntenboeken van de leerkrachten. Je moet met andere woorden het rapport dagelijks werk niet afwachten om een beeld te krijgen van hoe zoon of dochter op school presteert. Ook via Smartschool kun je perfect meekijken welke huistaken en toetsen er op het programma staan, waarover die precies gaan etc.

Leerkracht

Leerkrachten worden begeleid en waar nodig bijgestuurd onder andere door de pedagogische begeleidingsdienst en geëvalueerd door de directie.

School

De school op haar beurt wordt geregeld geëvalueerd onder andere door de leerlingenraad en door de onderwijsinspectie.

Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be