MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Historiek

De eerste school (1860-1889) op de terreinen van de huidige campus werd opgericht door Johanna Courtmans-Berchmans. Hiertoe werd een spievormig stuk grond geschonken door baron Charles Rotsart de Hertaing, burgemeester van Maldegem en nazaat van de de heren van Maldeghem.

Van 1891 tot 1936 waren de gebouwen in gebruik als tekenschool en brandweerkazerne. Na een lange en hevige politieke strijd in de gemeente werd er in 1936 een rijksmiddelbare school in ondergebracht.

Na vernieling van de oorspronkelijke gebouwen in mei 1940 bouwde Ondernemingen Garnier uit Brussel een volledig nieuwe school in 1948. In 1964 werd de naam Koninklijk Atheneum aangenomen en in 1972 volgde de uitbreiding met een nieuwe vleugel aan de Katsweg, de huidige basisschool. In 1976 werden de huidige werkplaatsen gebouwd.

Sinds 2005 zijn er ingrijpende verbouwingen en aanpassingen uitgevoerd zoals de volledige vernieuwing van de werkplaatsen, verzorgingspaviljoenen en sportzalen, overal dubbele beglazing, verlaagde plafonds en warmte-isolerende vloerbedekking in de gangen, de vervanging van het meubilair, de aanleg van binnentuinen en natuurtuinen en herinrichting van de speelplaats met hagen en bomen, de herinrichting van de conciërgewoning tot directie- en vergaderruimten, etc.

Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be