MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Huiswerkbegeleiding

Speciaal voor de leerlingen van de eerste graad A-stroom is er op maandag- en donderdagavond huiswerkbegeleiding (leren leren) via de WATHOE-methode door de leerkrachten van de belangrijkste vakken: Ann De Brabanter (wiskunde), Benny Stroobant (Nederlands), Nathalie Van Maldegem (Frans) en door pedagogisch coördinator Daniel Deyne.

De Huiswerkbegeleiding wil helpen bij bijsturing van specifieke vakken en ondersteuning bieden bij het verwerven van een goede studiehouding en -methode. Het is geen uurtje studie of kinderopvang.

Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be