MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Kleuterschool

De kleuterschool heeft twee vestigingen:

Hoofdvestiging

Hoofdschool Kleuterdorp De Driesprong, Katsweg 1, 9990 Maldegem, tel. 050 72 88 85, fax 050 72 88 86 (kleuterschool en basisschool). De school heeft een nieuwe schoolbus ter beschikking. Op een ruime campus die gedeeld wordt met de Basisschool, Middenschool en het Atheneum, hebben de kleuters een eigen plaats. Te midden heel wat groen, met een ruime speelplaats, beleven de kleuters heel wat leuke thema's in hun klasje. De kleuters vinden er geborgenheid in hun eigen eetzaaltje, waar ze met aangepaste begeleiding kunnen eten. Voor de voor- en naschoolse opvang kunnen ze terecht in hun eigen kleutergebouw.

Wijkschool De Duizendpoot

Kleitkalseide 81, 9990 Maldegem, gsm 0475 89 33 42 (kleuterschool, en eerste en tweede leerjaar basisschool) In deze kleine school kunnen de kleuters veel met en van elkaar leren in een gezellige omgeving. De spruitjes, de kabouters, de sloebers en de speurneuzen zitten samen. De oudste kleuters (speurneuzen) gaan ook al eens langs in het eerste en tweede leerjaar voor initiatie Frans. Een intense samenwerking met ouders draagt bij tot een actieve school.

Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be