MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Leerlingenraad

De wettelijke basis m.b.t. de leerlingenraad vind je in het Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.
Op school is de leerlingenraad (ook De Moeflons genoemd) vooral bekend als bedenker en organisator van activiteiten zoals de promnight, het meter- en peterproject, de Valentijnsactie, de filmavond ...

Leden

Begeleidende leerkrachten

Verkiezingsprocedure

De verkiezingsprocedure wordt in het schoolreglement uitgelegd. Naar jaarlijkse traditie wordt echter het aantal zetels aangepast in functie van het effectieve aantal geïnteresseerden, waardoor verkiezingen worden vermeden.

Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be