MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Meter- en peterproject

Voor wie

Eerstejaarsleerlingen van de middenschool.

Door wie

Tweedejaarsleerlingen van de middenschool, bijgestaan door een projectondersteuningsteam.

Waarom

Je hoeft niet echt op Netlog of Facebook te zitten, maar een sociaal netwerk is wel noodzakelijk. Je bent een hele tijd de oudste geweest in de basisschool en plots kom je in een grote school terecht waar je de jongste bent. Dat kan best bedreigend overkomen en in het begin ken je daar misschien niemand.

Uiteraard kan je altijd bij een vertrouwensleerkracht, bij de pedagogisch coördinator of bij het B-team terecht, maar volwassenen blijven volwassenen en die denken vaak anders.

Met het meter-en-peterproject wil de leerlingenraad er niet alleen voor zorgen dat eerstejaarsleerlingen zich snel goed voelen in de middenschool. De leerlingen leren ook zorg dragen voor elkaar, naar elkaar luisteren en hun verantwoordelijkheid nemen voor de school als leefgemeenschap.

Het is absoluut niet de bedoeling dat het meter-en peterproject de bestaande begeleiding vervangt. Met een meter of peter heb je alvast één "vriendje" met de ervaring van hoe het er in het eerste leerjaar aan toegaat. Dat vriendje
Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be