MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Schoolraad

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad. De schoolraad is samengesteld uit: Ook de directie maakt er met raadgevende stem deel van uit.

Rechtstreeks verkozen uit en door het personeel

Gecoöpteerd uit de SEC-milieus

Rechtstreeks verkozen uit en door de ouders

Directie


Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be