MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Schoolreglement

Het schoolreglement 2016-2017 kun je hier downloaden. Je kunt ook een papieren versie vragen bij het leerlingensecretariaat.

Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be