MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Welzijnspartners

Verschillende instanties zijn in het leven geroepen om problemen van leerlingen en ouders aan te pakken, het opvoedingsproces te begeleiden of gewoon om een goed gesprek te hebben wanneer je daar behoefte aan voelt.

Hieronder een greep uit de lange lijst van organisaties die je mogelijks een duwtje in de rug kunnen geven, maar die ook al te gemakkelijk worden vergeten:

Voor onmiddellijke ondersteuning bij noodgevallen in België bel je: Medisch: 100, Politie: 101, Brandweer: 100, Algemeen: 112. In Nederland en de rest van Europa bel je altijd 112.
Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. 24/7 bereikbaar via 03 239 14 15.
BaNaKa staat voor BAsic NAtuur KAmpen/KAnsen en dit voor Bijzondere jongeren: jongeren uit kansarme gezinnen, jongeren uit voorzieningen of instellingen (zonder thuis), jongeren die het "moeilijk hebben".
Centrum Algemeen Welzijnswerk staat open voor iedereen met vragen en problemen, info over onder meer partnergeweld, relaties, persoonlijke problemen, aanspreekpunt voor CLB. Bereikbaar via 078 150 300.
Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Voor een verdwijning, een ontvoering of seksueel misbruik bestaat het Europees noodnummer 116000. Voor niet-dringende vragen bel je 02 475 44 11.
Centrum voor leerlingenbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs Deinze - Eeklo (CLB), Eikelstraat 42, 9900 EEKLO, 09 377 36 93, info@clbgo-eeklo.be. Je kan altijd en met al je vragen en zorgen aankloppen bij het CLB. Je kan het ook eerst samen met de leraar, de leerlingbegeleider of de zorgcoördinator op school bekijken, misschien kan hij je verder helpen? Maar je mag ook rechtstreeks naar het CLB gaan.
Centrum ter preventie van zelfdoding: Personen met zelfdodingsgedachten, hun omgeving en nabestaanden kunnen voor een hulpverlenend gesprek terecht op de gratis en erkende nooddienst. Via de website kan je online chatten met een medewerker of je kan gratis bellen naar 02 649 95 55.
De DrugLijn is sinds 1994 de Vlaamse service waar je terecht kan met alle vragen over drank, drugs, pillen en gokken. Ouder, student, partner, vriend, familielid of gebruiker? De DrugLijn is er voor iedereen. Je kan De DrugLijn contacteren via mail, Skype of telefoon: 078 15 10 20.
Fevlado-Diversus streeft naar een inclusieve samenleving met een volwaardig burgerschap voor doven en slechthorenden. Ze benadert hierbij doofheid vanuit sociaal-cultureel perspectief, met respect voor ieders eigenheid en communicatiewijze. Ze organiseert hiertoe educatieve, ondersteunende en sensibiliserende activiteiten die een genuanceerde visie op doof- en slechthorendheid bevorderen, gericht naar doven en slechthorenden, als naar horenden.
Gezin en Handicap ondersteunt en organiseert sociaal-culturele activiteiten m.b.t. handicap en inclusie met de bedoeling de maatschappelijke integratie en weerbaarheid te bevorderen van gezinnen met een kind met een handicap en volwassen personen met een handicap en hun ruimere omgeving. Gezin en Handicap beschikt over een documentatiecentrum.
Jongeren adviescentrum geeft informatie, hulp en advies aan jongeren tussen 12 en 25 jaar. Je bent op zoek naar een vrijetijdsbesteding, je wil alleen gaan wonen, je ouders zijn aan het scheiden, je denkt dat je homo/lesbisch/bi bent, zoek het bij het JAC! Je kan ook online chatten met een JAC-medewerker. Bereikbaar via 09 265 04 70.
Juridische eerstelijnsbijstand: een gratis eerste oriënterend juridisch advies. De juridische eerstelijnsbijstand wordt in elk gerechtelijk arrondissement georganiseerd door de Commissies voor Juridische Bijstand. In verband met echtscheidingsproblematiek: zie ook onzewegenscheiden.be.
De Kankerfoon: Zoek je hulp of andere informatie? Heb je er behoefte aan om uw hart eens te luchten? Zoek je informatie over een type kanker of de behandelingsmogelijkheden? Wil je weten hoe je een beroep kunt doen op een dienst van de Stichting tegen Kanker? Professionele hulpverleners nemen tijd voor iedereen die met kanker geconfronteerd wordt. Iedere werkdag van 9u tot 13u, op maandag van 9 tot 19u. Bereikbaar via het gratis nummer 0800 15 802.
Kinder- en jongerentelefoon: Het kidsgedeelte behandelt onderwerpen als pesten, verveling en echtscheiding het jongerengedeelte gaat over zaken als verslaving, seksualiteit en eenzaamheid. Bereikbaar via 102.
Kinderrechtswinkel: In de infotheek vind je informatie over rechten van minderjarigen en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het Belgisch jeugdrecht en educatief materiaal. Je kan chatten met de KRW-medewerkers, je kan zelf een vraag stellen of je kan de meest gestelde vragen bekijken.
Het kinder- en jongerenrechtencommissariaat is opgericht om jou te vertellen wat precies jouw rechten zijn en om jou te helpen die rechten uit te oefenen. Je kan op de website terecht voor informatie of met een probleem. Je kan ook e-mailen of bellen: 02 552 98 00.
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Maldegem, Lazarusbron 1, 9990 Maldegem, 050 72 72 10, info@ocmwmaldegem.be. Biedt o.a. financiële en juridische hulp, (acute) gezinshulp, huisvesting, maaltijden ...
De opvoedingslijn: Ouders die merken dat het met de opvoeding van hun kind de verkeerde kant lijkt op te gaan, hebben vaak nood aan een klankbord. Iemand die hen begrijpt, maar die ook een antwoord kan bieden op vele vragen. Dat is wat de Opvoedingslijn wil zijn. Hetzij via de website, hetzij telefonisch via 078 15 00 10.
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling probeert kindermishandeling te stoppen of te voorkomen via begeleiding van het kind en zijn gezin. Je kan chatten met de medewerkers.
Pleegzorg Vlaanderen: Interessante website voor achtergrondinformatie. Voor hulp gaat men meestal eerst via Kind & Gezin. Voor pleegouders is er de website pleegoudersvlaanderen.be.
Ziekenfondsen en Mutualiteiten hebben hun eigen specifieke dienstverlening (al of niet via externe partners) m.b.t. kinderopvang, thuiszorg, ... Informeer hiernaar! Je vindt jouw kantoor via deze site van het Riziv.
De Vlaamse Dienst Autisme (VDA), partner binnen het samenwerkingsverband Autisme Centraal heeft tot doel de levenskwaliteit te verhogen van mensen met een stoornis in het autismespectrum. VDA verhoogt de knowhow over autisme en de deskundigheid in de praktijk via kwaliteitsvolle vorming en opleiding, toegankelijke informatie en documentatie, praktische ondersteuning en advisering voor de personen met de stoornis zelf, hun ouders en familieleden, dienstverleners en het ruime publiek en via sensibiliserende activiteiten.
Het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid biedt een aantal diensten aan, zowel op intermediair als op individueel niveau. Het beheert volgende websites: allesoverseks.be (voor jongeren van 15 tot 25 jaar), dichtbijmijnbedshow.be (voor tieners), levenmethiv.be (over leven met hiv), mannenseks.be (voor homomannen), seksualiteit.be (voor volwassenen), seksuelevorming.be (voor professionals)
Sig informeert en sensibiliseert het brede publiek met vorming, publicaties en documentatie over functioneringsproblemen en hoe hiermee om te gaan. Sig begeleidt en adviseert organisaties met vragen over inclusie en integratie en zet gespecialiseerde krachten en werkvormen in om de expertise en competentie te verhogen van professionele hulpverleners uit de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector.
Signaallijst van Integrale Jeugdhulp: herken verontrustende opvoedsituaties. (onderdeel van de website ond.vlaanderen.be).
Het Vlaams meldpunt voor ouderenmis(be)handeling richt zich naar situaties van mis(be)handeling in de thuissituatie. Je kan het Vlaams Meldpunt telefonisch, per fax, via mail of per brief contacteren. Je kan, na afspraak, ook langskomen op de dienst. Opgelet: het Vlaams Meldpunt heeft geen juridisch mandaat. Indien je een klacht wil indienen word je doorverwezen naar de politie. Bereikbaar via 078 15 15 70.
Tanderuis biedt opvoedingsondersteuning aan voor gezinnen met een persoon met autisme uit de provincie Oost-Vlaanderen. De naam Tanderuis verwijst naar "het andere huis" of "een huis voor mensen die anders zijn". Tanderuis biedt verschillende ambulante begeleidingsvormen aan.
Teleblok: De examenperiode loopt niet voor iedereen op rolletjes. Voor sommige jongeren is ze een lachertje, voor andere absoluut geen pretje. Block-out? Reken op Teleblok. Je kan online chatten met een medewerker. Bereikbaar via het gratis nummer 0800 13 14 4.
Tele-onthaal: Je kan bij Tele-Onthaal op verhaal komen. Je kan er praten over wat je op het hart hebt. Je vindt er iemand die met jou meedenkt, en met jou mee zoekt naar inzichten en uitwegen. Via de website kan je chatten met een medewerker of je belt het noodnummer 106.
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Het VAPH subsidieert onder andere begeleiding of opvang, hulpmiddelen of een aanpassingen aan de woning en men kan er een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen.
Vlaams agentschap voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Voornamelijk ondersteuning van welzijnsorganisaties, ook een bron voor cijfermateriaal en wetgeving, onder andere via het kenniscentrum en juriwel.be.
De Vlaamse Diabetes Vereniging wil het welzijn verbeteren van alle mensen die met diabetes geconfronteerd worden. De diabetes infolijn is bereikbaar via het gratis nummer 0800 96 333.
Wel Jong Niet Hetero brengt jongeren samen rond holebiseksualiteit en gender. Er is ook een holebifoon met gratis nummer 0800 99 533.
VZW Zijn is een beweging tegen geweld binnen vertrouwensrelaties, organiseert campagnes en vormingen over huiselijk geweld en stuurt het beleid aan.
Centrum Zitstil is er voor iedereen die met ADHD/ADD te maken heeft. Voor personen met ADHD/ADD zelf maar ook voor de ouders, grootouders, leerkrachten, jeugdmonitoren, opvoeders en hulpverleners, werkgevers, artsen, ... Bereikbaar via 03 830 30 25 of 070 222 135.

Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be